Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:25 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   216-NQ-HDND_201908050345553090.pdf