Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết do HDND tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

(14:18 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   230-2019-NQ-HDND_201908050429279230.pdf