Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2020 của HDND tỉnh

(14:16 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   231-NQ-HDND_201908050432076210.pdf