Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước

(11:00 | 09/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   228-2019-NQ-HDND_201908050425368770.pdf