Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh tại báo cáo kết quả Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người hưởng lương trong lự

(09:57 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   861_UBND-VHXHsigned_201907080729228300.pdf