Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

(09:11 | 15/05/2019)

Ngày 14-5-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-2-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Theo đó, qua giám sát, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Giồng Riềng, Châu Thành, U Minh Thượng, Hòn Đất, Giang Thành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.


Theo đó, tiến hành giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy: Giồng Riềng, Châu Thành, U Minh Thượng, Hòn Đất, Giang Thành về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Mốc thời gian giám sát: Từ năm 2015 đến năm 2018.


 Tại các huyện được trực tiếp giám sát Đoàn sẽ trực tiếp giám sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới sau đó, làm việc với ban thường vụ huyện ủy để thông qua báo cáo tự giám sát; dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát. Thời gian tiến hành giám sát: 05 ngày làm việc, kể từ ngày 25-5-2019.


* Cùng ngày, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã ký Quyết định số 1832-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020


Đoàn giám sát có 8 thành viên do đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó Trưởng đoàn. Thành viên Đoàn gồm các đồng chí: Lê Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Công Danh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Văn Phú, Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Chí Văn, Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.


 Đoàn giám sát có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương hướng dẫn báo cáo và dự trù kinh phí để thực hiện, tổng hợp báo cáo, thông báo kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và cá nhân.


Đoàn giám sát được trưng dụng thêm một số cán bộ các cơ quan, ban ngành có liên quan để giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
 

Thái Châu