Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Dương Đông - Cửa Cạn - gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc

(09:02 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   202-NQ-HDND_20190504020105300.pdf