Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường 3/2 nối dài đường thứ Hai đến Công sự, huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh KG

(09:02 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   203-NQ-HDND_201905040202015440.pdf