Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc Gia U Minh Thượng đến năm 2020

(08:59 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   205-NQ-HDND_201905040208597890.pdf