Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị Quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa Ĩ, nhiệm kỳ 2016-2021

(06:38 | 06/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   211-NQ-HDND_201905040219221530.pdf