Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II-2019

(09:52 | 22/04/2019)

Tại báo cáo số 391-BC/TU ngày 16-4-2019 về tình hình, kết quả quý I và chương trình chỉ đạo quý II-2019, Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2019:

Về hệ thống chính trị: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Trung ương và Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết, tổng kết một số chuyên đề trên các lĩnh vực phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Hoàn thành đề cương tổng quát báo cáo chính trị tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, gắn với rà soát nhân sự đại hội; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ để bảo đảm đạt chuẩn quy định, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.


Tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Văn phòng phục vụ chung sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức theo các danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan đảng, mặt trận, các đoàn thể chính trị.


Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, điều động sắp xếp cán bộ ở các cấp, các ngành chuẩn bị phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; gắn với tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên và khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Triển khai thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nâng lên chất lượng hoạt động, tăng cường công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp. Tăng cường các hoạt động giám sát, thực hiện tốt việc giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri.


Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt còn thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực có lợi thế phát triển để bù đắp cho các lĩnh vực đạt thấp. Nâng lên tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ... Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Tăng cường chỉ đạo các địa phương quản lý tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, quản lý rừng và bảo vệ môi trường, nhất là ở các địa phương Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Hải,... Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nâng lên tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực hiện thông suốt. Tiếp tục giải quyết ổn định tình hình khiếu kiện của công dân.
Dân vận, mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, thi đua yêu nước ở địa phương. Ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ở địa bàn dân cư; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp.


Về phát triển kinh tế: Tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng vùng sản xuất lúa quy mô tập trung, chuyên canh chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn ở những địa bàn có điều kiện; mở rộng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã và kinh tế trang trại trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt việc liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. kiểm soát chặt chẽ tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, nhất là dân cư ở vùng ven biển, hải đảo; chủ động phòng trừ các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy rừng trong mùa khô.


Mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp ở vùng Tứ giác Long Xuyên, nhất là mô hình công nghệ cao; phát triển các mô hình nuôi tôm-lúa, tôm xen canh có hiệu quả ở vùng U Minh Thượng và những nơi có điều kiện; chú trọng phát triển nuôi biển. Tăng cường tuần tra kiểm soát ngư trường; kiểm tra, xử lý nghiêm khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, kịp thời ngăn chặn các tàu thuyền của ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. 


Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ưu tiên bố trí nguồn lực cho huyện chưa có xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.


Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp triển khai thực hiện các dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo và điện nông thôn vùng lõm giai đoạn 2015-2020.


Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa nông-thủy sản; tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019. Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch và điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển du lịch, nhất là quy hoạch chi tiết ở các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. 


Tăng cường chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tỷ lệ giải ngân đầu tư công 2019. Tích cực triển khai các công trình trọng điểm: Cảng hành khách Rạch Giá, đường ven sông Cái Lớn, tuyến từ Kênh Cụt đến sông Cái Bé, tuyến dọc biển từ Rạch Giá-Hòn Đất; nâng cấp mở rộng đường từ Bến Nhứt-Giồng Riềng, đường Nam Thái Sơn, đường Kênh Chưng Bầu, đường tỉnh ĐT.971; các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc... Tích cực huy động các nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn. 


Khai thác tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, ngày 11-01-2019 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.


Về văn hóa-xã hội: Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thực hiện tốt tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019. Thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Hoàn thành rà soát các điểm trường và số lượng của đội ngũ nhà giáo, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, nâng lên chất lượng, khắc phục một bước tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.


Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp; hội thảo, mít tinh kỷ niệm “65 năm giải phóng huyện An Biên”. Tập trung chỉ đạo xây dựng, cải tạo sửa chữa các dự án: Trung tâm văn hóa, bảo tàng tỉnh và tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc, phục dựng Khu căn cứ của Tỉnh ủy tại U Minh Thượng... 


Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa và mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện mới, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm di dời Bệnh viện Đa khoa về địa điểm mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; công tác khám, chữa bệnh và công tác y tế dự phòng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo tốt công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết theo kế hoạch.


Quốc phòng-an ninh và đối ngoại: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng.


Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ trong mùa khô, nhất là các khu đô thị, chợ, trung tâm thương mại...


Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá trong việc xuất, nhập bến; kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình theo quy định.


Công tác dân tộc, tôn giáo: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc và các tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng, Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2019-2024. 


Căn cứ chương trình chỉ đạo quý II-2019 của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành cụ thể hóa thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo ở đơn vị, địa phương.

Minh Tuệ