Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tình hình, kết quả quý I và chương trình chỉ đạo quý II-2019

(09:41 | 17/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   391_PL_kem_BC_quy_I_20190416025201500 (1).xls  391-bctu_Thinh_t,hien_quy_I_(PL)_20190416025201511.doc