Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chính sách tái định cư khi bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:50 | 16/03/2020)

Hộ gia đình, cá nhân có đất ở, cất nhà ở trên đất nông nghiệp; ở nhờ trên đất Nhà nước quản lý khi bị giải tỏa mà không còn đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở, đất ở nhờ, nơi sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được bồi thường vật kiến trúc và được hỗ trợ tái định cư.

Theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015, tỉnh tạo điều kiện để người bị thu hồi, giải tỏa được tái định cư, có chỗ ở ổn định.


Chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai. Đối với tỉnh Kiên Giang, thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp: hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở; diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu của đất ở theo quy định của UBND tỉnh; đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở.


Để tạo điều kiện cho hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, tỉnh cho phép tách thành từng hộ gia đình riêng nếu họ có đủ điều kiện theo pháp luật về cư trú và bố trí tái định cư cho từng hộ gia đình. Trong gia đình bị thu hồi đất ở, nếu có từ 06 nhân khẩu trở lên (không bao gồm nhân khẩu nhập nhờ sau ngày công bố quy hoạch để thực hiện dự án) hoặc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 150 mét vuông đất ở trở lên mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí hai suất tái định cư. Trường hợp có cả hai điều kiện cũng chỉ được bố trí hai suất tái định cư.


Riêng những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người; hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ một phần diện tích thửa đất ở mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị sạt lở, sụt lún thì được bố trí tái định cư.


Về nghĩa vụ, người được giao đất, mua nhà, thuê nhà tại nơi tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, tiền thuê nhà theo quy định và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ. Giá đất tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể. Trong trường hợp số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền đối với khu vực nông thôn ở hải đảo là 216 triệu đồng/suất, đất liền 181 triệu đồng/suất; khu vực đô thị ở thị trấn của huyện Phú Quốc và các phường của Rạch Giá 294 triệu đồng/suất; phường, thị trấn của các huyện, thị xã còn lại 246 triệu đồng/suất (Khoản 4, Điều 18 ). Nếu người tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư.


 Tương tự như các trường hợp khác, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở mà không phải di chuyển chỗ ở (không có nhà) hoặc diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu của đất ở theo quy định của UBND tỉnh mà không còn đất ở ở nơi khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được hỗ trợ một suất tái định cư. Trường hợp nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Trường hợp tự lo chỗ ở thì được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 là 216 triệu đồng/suất áp dụng đối với huyện Phú Quốc, huyện Kiên Hải và các xã đảo của thành phố Hà Tiên, các xã đảo của huyện Kiên Lương; 181 triệu đồng/suất áp dụng đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại.


Đối với những hộ cất nhà ở trên đất nông nghiệp; ở nhờ trên đất Nhà nước quản lý; người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày công bố quy hoạch để thực hiện dự án khi bị giải tỏa mà không còn đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở nhờ, nơi sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được bồi thường vật kiến trúc và được hỗ trợ một suất tái định cư. Trường hợp số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường, hỗ trợ. Nếu tự lo chỗ ở thì được nhận khoản tiền hỗ trợ bằng 70% giá trị suất tái định cư theo Khoản 2 Điều 15.
 

Bùi Đức Độ