Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

(11:10 | 04/03/2020)

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 05/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tỉnh Kiên Giang công bố Danh sách 140 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 05 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 tại 15/15 huyện, thành phố trong tỉnh. Cụ thể:


DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019


THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

1 - Phường Vĩnh Thanh Vân

2 - Phường Vĩnh Thanh

3 - Phường Vĩnh Quang

4 - Phường Vĩnh Hiệp

5 - Phường Vĩnh Bảo

6 - Phường Vĩnh Lạc

7 - Phường An Hòa 

8 - Phường An Bình

9 - Phường Rạch Sỏi

10 - Phường Vĩnh Lợi

11 - Phường Vĩnh Thông

12 - Xã Phi Thông

 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

13 - Phường Tô Châu

14 - Phường Đông Hồ

15 - Phường Bình San

16 - Phường Pháo Đài

17 - Phường Mỹ Đức

18 - Xã Tiên Hải

19 - Xã Thuận Yên

 HUYỆN KIÊN LƯƠNG

20 - Thị trấn Kiên Lương

21 - Xã Kiên Bình

22 - Xã Hòa Điền

23 - Xã Dương Hòa

24 - Xã Bình An

25 - Xã Bình Trị

26 - Xã Sơn Hải

27 - Xã Hòn Nghệ

 HUYỆN HÒN ĐẤT

28 - Thị trấn Hòn Đất

29 - Thị trấn Sóc Sơn

30 - Xã Bình Sơn

31 - Xã Bình Giang

32 - Xã Mỹ Thái

33 - Xã Nam Thái Sơn

34 - Xã Mỹ Hiệp Sơn

35 - Xã Sơn Kiên

36 - Xã Sơn Bình

37 - Xã Lình hùynh

38 - Xã Thổ Sơn

39 - Xã Mỹ Lâm

40 - Xã Mỹ Phước

 HUYỆN TÂN HIỆP

41 - Thị trấn Tân Hiệp

42 - Xã Tân Hội

43 - Xã Tân Thành

44 - Xã Tân Hiệp B

45 - Xã Tân Hòa

46 - Xã Thạnh Đông B

47 - Xã Thạnh Đông

48 - Xã Tân Hiệp A 

49 - Xã Tân An 

50 - Xã Thạnh Đông A

51 - Xã Thạnh Trị

 HUYỆN CHÂU THÀNH

52 - Thị trấn Minh Lương

53 - Xã Mong Thọ A

54 - Xã Mong Thọ B

55 - Xã Mong Thọ

56 - Xã Giục Tượng

57 - Xã Vĩnh Hòa Hiệp

58 - Xã Vĩnh Hòa Phú

59 - Xã Minh Hòa

60 - Xã Bình An

61 - Xã Thạnh Lộc

 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

62 - Thị trấn Giồng Riềng

63 - Xã Thạnh Hưng

64 - Xã Thạnh Phước

65 - Xã Thạnh Lộc

66 - Xã Thạnh Hòa

67 - Xã Thạnh Bình

68 - Xã Bàn Thạch

69 - Xã Bàn Tân Định

70 - Xã Ngọc Thành

71 - Xã Ngọc Chúc

72 - Xã Ngọc Thuận

73 - Xã Hòa Hưng

74 - Xã Hòa An

75 - Xã Long Thạnh

76 - Xã Vĩnh Thạnh

77 - Xã Vĩnh Phú

78 - Xã Hòa Thuận

79 - Xã Ngọc Hòa

 HUYỆN GÒ QUAO

80 - Thị trấn Gò Quao

81 - Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

82 - Xã Định Hòa

83 - Xã Thới Quản

84 - Xã Định An

85 - Xã Thủy Liễu

86 - Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

87 - Xã Vĩnh Phước A

88 - Xã Vĩnh Phước B

89 - Xã Vĩnh Tuy

 HUYỆN AN BIÊN

90 - Thị trấn Thứ Ba

91 - Xã Tây Yên

92 - Xã Tây Yên A

93 - Xã Nam Yên

94 - Xã Hưng Yên

95 - Xã Nam Thái 

96 - Xã Nam Thái A

97 - Xã Đông Thái

98 - Xã Đông Yên

 HUYỆN AN MINH

99 - Thị trấn Thứ Mười Một

100 - Xã Thuận Hòa

101 - Xã Đông Hòa

102 - Xã Đông Thạnh

103 - Xã  Tân Thạnh

104 - Xã Đông Hưng

105 - Xã Đông Hưng A

106 - Xã Đông Hưng B

107 - Xã Vân Khánh

108 - Xã Vân Khánh Đông

109 - Xã Vân Khánh Tây

 HUYỆN VĨNH THUẬN

110 - Thị trấn Vĩnh Thuận

111 - Xã Vĩnh Bình Bắc

112 - Xã Vĩnh Bình Nam

113 - Xã Bình Minh

114 - Xã Vĩnh Thuận

115 - Xã Tân Thuận

116 - Xã Phong Đông

117 - Xã Vĩnh Phong

 HUYỆN PHÚ QUỐC

118 - Thị trấn Dương Đông

119 - Thị trấn An Thới

120 - Xã Cửa Cạn

121 - Xã Gành Dầu

122 - Xã Cửa Dương

123 - Xã Hàm Ninh

124 - Xã Dương Tơ

125 - Xã Hòn Thơm

126 - Xã Bãi Thơm

127 - Xã Thổ Châu

 HUYỆN KIÊN HẢI

128 - Xã Hòn Tre

129 - Xã Lại Sơn

130 - Xã An Sơn

131 - Xã Nam Du

 HUYỆN U MINH THƯỢNG

132 - Xã Thạnh Yên

133 - Xã Thạnh Yên A

134 - Xã Vĩnh Hòa

135 - Xã Hòa Chánh

 HUYỆN GIANG THÀNH

136 - Xã Vĩnh Phú

137 - Xã Vĩnh Điều

138 - Xã Tân Khánh Hòa

139 - Xã Phú Lợi

140 - Xã Phú Mỹ


DANH SÁCH CẤP XàCHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

 HUYỆN HÒN ĐẤT

1 - Xã Mỹ Thuận

 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

2- Xã Hòa Lợi

 HUYỆN GÒ QUAO

3 - Xã Vĩnh Thắng

 HUYỆN U MINH THƯỢNG

4 - Xã An Minh Bắc

5 - Xã Minh Thuận


Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DS_TCPL_2019(1)-20200304-095302.xlsx