Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh

(07:18 | 07/10/2019)

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   13_CT-UBNDsigned_201910030404133550.pdf