Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 243/STTTT-TTBCBC ngày 16/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh

(12:14 | 25/04/2020)

Xem chi tiết văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   243_STTTT-TTBCBC.pdf