Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chỉ Thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

(21:44 | 07/04/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chỉ Thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

 


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ và Công văn số 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.


Từ ngày 01 đến ngày 15-4, các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh nói chung và Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng bố trí công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhằm phòng lây nhiễm dịch Covid-19.


Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 20/TB-STTTT ngày 01/4/2020 và Thông báo số 23/TB-STTTT ngày 07/4/2020 về việc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã đã thành lập 03 tổ luân phiên làm việc tại cơ quan với khoảng 6-7 người/ngày.


Tổ làm việc tại cơ quan đảm bảo có lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn để xử lý công việc trôi chảy; khi đến cơ quan làm việc công chức bắt buộc phải rửa tay với dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và ngồi làm việc xa nhau. Riêng đối với các tổ không trực tiếp đến cơ quan nhưng sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc.
                                        
 

Đan Linh