Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề án, đề tài khoa học

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

(14:48 | 05/09/2018)

Điều chỉnh tên, kế hoạch vốn một số danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn các huyện An Minh, Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1958_QD-UBND.signed.pdf