Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Thời gian hoạt động của các điểm truy nhập internet công cộng

(08:02 | 02/06/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (DVTCĐT) công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định thời gian hoạt động của các đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp DVTCĐT từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày, áp dụng từ ngày 8-6-2020.


Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND nêu rõ đại lý internet là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập internet cho người sử dụng internet thông qua hợp đồng đại lý internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet để hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ truy nhập internet để hưởng chênh lệch giá. Điểm truy nhập internet công cộng gồm: Địa điểm mà đại lý internet được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ; điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp là địa điểm mà đơn vị thành viên hoặc cá nhân đại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet trực tiếp quản lý để cung cấp dịch vụ truy nhập internet cho người sử dụng internet; điểm truy nhập internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ truy nhập internet.


Đối với điểm cung cấp DVTCĐT công cộng, tổng diện tích các phòng máy tối thiểu 50m2 tại địa bàn thành phố là đô thị loại I, II, III hoặc cấp huyện là đô thị loại II; tối thiểu 40m2 tại địa bàn thị trấn là đô thị loại IV, V thuộc cấp huyện; tối thiểu 30m2 tại các khu vực khác. Điểm cung cấp DVTCĐT công cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó, gồm điểm truy nhập internet công cộng có cung cấp DVTCĐT; điểm cung cấp DVTCĐT công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với internet.


Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp DVTCĐT thuộc địa bàn quản lý. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp DVTCĐT có thời hạn 3 năm.


Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND có hiệu từ ngày 8-6-2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 12-2-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp DVTCĐT công cộng trên địa bàn tỉnh.

Minh Khang