Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách mới

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ cho hộ nghèo dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây

(13:12 | 25/06/2018)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo là dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2018 với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng chỉ đạo: Căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định và phải tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách, thẩm định và kiểm tra việc thực hiện chi ngân sách theo luật định.

Minh Ngọc