Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách mới

Xem với cỡ chữAA

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(08:17 | 07/05/2018)

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   626_UBND-KSTTsigned_201805140301382490.pdf