Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách mới

Xem với cỡ chữAA

Một số nội dung cơ bản của Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ

(16:45 | 07/07/2016)

  Thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Văn bản số 514/BTĐKT-Vụ III ngày 01/4/2016 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, để có cơ sở thực hiện xin giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB.

 Ngày 08/4/1985, Bộ Thương binh và xã hội và Viện Huân chương (nay là Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) đã ban hành Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB Hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Theo đó, mục đích ý nghĩa của việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ là để ghi nhận ý chí đấu tranh bất khuất của nhân dân ta đối với mọi kẻ thù của dân tộc, để biểu dương sự cống hiến của những người có công lao và sự hy sinh lớn nhất trong các gia đình liệt sĩ, đồng thời để giáo dục nhân dân nâng cao trách nhiệm đền đáp đối với các liệt sĩ; tiếp tục động viên toàn dân tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay cũng như sau này.

Đối tượng khen thưởng chủ yếu là cha mẹ đẻ các liệt sĩ trong những gia đình sau đây: Những gia đình có nhiều liệt sĩ; những gia đình có con độc nhất là liệt sĩ. Phạm vi gia đình xác định ở đây bao gồm vợ, chồng và các con. Những liệt sĩ nói trên là những liệt sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ trước đây hay Chính phủ hiện nay cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Tiêu chuẩn và mức khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng ba được xét tặng cho những gia đình có một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Người có vợ hay chồng và 2 con là liệt sĩ; (ii) Người có 3 con là liệt sĩ ; (iii) Người có 2 con nhưng cả 2 con đều là liệt sĩ ; (iiii) Người có con độc nhất là liệt sĩ. Huân chương Độc lập hạng Nhì được xét tặng cho những gia đình thuộc một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sĩ; (ii) Người có 4 con là liệt sĩ ; (iii) Người có vợ hay chồng và 2 con là liệt sĩ, đồng thời trong gia đình có thêm 1 thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng thuộc các hạng 1, đặc biệt (xếp theo 6 hạng), hạng 6, 7, 8 (xếp theo 8 hạng); (iiii) Người có 3 con là liệt sĩ đồng thời trong gia đình có thêm 1 thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng thuộc các hạng 1, đặc biệt (xếp theo 6 hạng), hạng 6, 7, 8 (xếp theo 8 hạng); (iiiii) Người có 3 con nhưng cả 3 con đều là liệt sĩ. Huân chương Độc lập hạng nhất được xét tặng cho những gia đình có cống hiến đặc biệt thuộc một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Người có vợ hay chồng và con là liệt sĩ đồng thời có thêm cháu nội là con liệt sĩ cũng là liệt sĩ; (ii) Người có vợ hay chồng và 4 con trở lên là liệt sĩ; (iii) Người có từ 5 con trở lên là liệt sĩ; (iiii) Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sĩ trong trường hợp toàn bộ gia đình chỉ có 5 người; (iiiii) Người có 4 con nhưng cả 4 con đều là liệt sĩ.
Cách xác định tiêu chuẩn về số liệt sĩ trong gia đình để xét khen thưởng:

Số liệt sĩ trong mỗi gia đình được tính để xét khen thưởng gồm những liệt sĩ là cha, mẹ, con đẻ (cả trai và gái); Liệt sĩ mà người có công nuôi dưỡng đã được xác nhận theo tiêu chuẩn quy định ở khoản 2, mục I của Thông tư số 05/TBXH ngày 10/5/1976 của Bộ Thương binh và Xã hội cũng được tính như con đẻ để xét khen thưởng cho người có công nuôi liệt sĩ. Đối với những gia đình đã có vợ hay chồng là con liệt sĩ, nếu có thêm cháu nội là con liệt sĩ cũng là liệt sĩ thì người liệt sĩ cháu nội đó cũng được tính để xét khen thưởng cho gia đình. Liệt sĩ đã được tuyên dương là Anh hùng lực lượng vũ trang được tính như hai liệt sĩ để xét khen thưởng. Trong một số trường hợp, gia đình liệt sĩ có người là thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng thuộc các hạng 1, đặc biệt (xếp theo 6 hạng), hạng 6, 7, 8 (xếp theo 8 hạng) cũng được chú ý để xét khen thưởng (những thương binh và người hưởng chính sách như thương binh này phải là người thuộc phạm vi gia đình liệt sĩ đã được quy định ở trên).

Một số điểm vận dụng trong xét khen thưởng: (i) Nếu đối tượng khen thưởng của gia đình liệt sĩ đã chết thì người đó vẫn được khen thưởng (truy tặng); hồ sơ kê khai khen thưởng cho đối tượng do thân nhân của đối tượng ký bản khai. (ii) Nếu cha mẹ đẻ và người có công nuôi của một liệt sĩ đều đủ tiêu chuẩn được hưởng quyền lợi của gia đình liệt sĩ (như đã quy định trong Thông tư số 05/TBXH ngày 10/5/1976 của Bộ Thương binh và Xã hội) thì liệt sĩ đó được tính vào số liệt sĩ của cả gia đình cha mẹ đẻ và gia đình người có công nuôi để xét khen thưởng. (iii) Đối với những gia đình liệt sĩ trong đó có vợ hay chồng, con và cháu nội con liệt sĩ cũng là liệt sĩ (gia đình có 3 đời nối tiếp nhau là liệt sĩ) thì đối tượng được xét khen thưởng là vợ hay chồng thuộc đời vợ chồng, hoặc vợ liệt sĩ thuộc đời con tuỳ theo sự cống hiến, sự hy sinh của những người này; Trong trường hợp gia đình không xác định được sự hy sinh, cống hiến thì xét khen thưởng cho vợ hay chồng của đời thứ nhất. (iiii) Trong số liệt sĩ của những gia đình được tính để xét khen thưởng, không tính các liệt sĩ là con rể, cháu ngoại (những người này chỉ được tính trong trường hợp đặc biệt như cùng sống chung trong một nhà, có quan hệ kinh tế, chính trị, và tình cảm như con đẻ, cháu nội, có sự xác nhận của chính quyền xã, phường). (iiiii) Liệt sĩ là con dâu chỉ được tính một lần, ở gia đình bên chồng hoặc ở gia đình bên vợ, theo sự thoả thuận thống nhất của hai gia đình và được chính quyền xã, phường xác nhận. Trong trường hợp không có sự nhất trí giữa hai gia đình về cách tính các liệt sĩ là con rể, cháu ngoại, con dâu thì cách giải quyết như sau: (i) khi cha mẹ hai bên đều còn sống, hai bên bàn bạc thoả thuận với nhau dựa trên nhận xét về quan hệ, về ảnh hưởng của từng bên đối với liệt sĩ; nếu không đi đến thoả thuận được, thì tính cho bên cha mẹ đẻ liệt sĩ. (ii) nếu cha mẹ đẻ đã chết cả, thì tính cho cha mẹ vợ (đối với con rể, cháu ngoại) hoặc cha mẹ chồng (đối với con dâu) nếu những người này còn sống. (iii) Liệt sĩ con của liệt sĩ là con nuôi (quy định ở khoản 2, mục I của Thông tư số 05/TBXH ngày 10/5/1976 của Bộ Thương binh và Xã hội) không được tính vào số liệt sĩ của gia đình người có công nuôi liệt sĩ ấy để xét khen thưởng.

Về điều kiện khen thưởng: Các đối tượng được xét khen thưởng phải là những người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết điểm đến mức bị toà án phạt tù (kể cả tù án treo); Đối với những người đang bị truy tố, khởi tố hoặc là đối tượng điều tra để khởi tố thì tạm hoãn xét khen thưởng đến khi có kết luận của cơ quan pháp luật Nhà nước; Những đối tượng được xét khen thưởng mà trong gia đình có người phạm tội chống Tổ quốc, chống cách mạng hoặc những tội ác nghiêm trọng khác thì không được xét khen thưởng.

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Hồ sơ của đối tượng được xét khen thưởng gồm có: Bản kê khai về người được đề nghị khen thưởng (theo mẫu quy định); Các giấy tờ xác nhận của Sở Thương binh và Xã hội về các liệt sĩ, thương binh được tính để xét khen thưởng.

Căn cứ vào những tiêu chuẩn và điều kiện khen thưởng quy định trong Thông tư này và hồ sơ, danh sách các gia đình có nhiều liệt sĩ mà Sở đang quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lọc ra những gia đình dự kiến nằm trong diện được xét khen thưởng, lập danh sách những gia đình trên của từng huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời Sở giao trách nhiệm cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào danh sách trên, cử cán bộ xuống tận xã (phường) phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã (phường), tự tay làm bản kê khai về người được đề nghị khen thưởng (không để gia đình liệt sĩ phải làm). Bản kê khai này làm xong phải có chữ ký của gia đình liệt sĩ, sự xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã (phường) và do cán bộ làm bản kê khai đó mang về phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra và bổ sung tài liệu (nếu cần) rồi nộp lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được bản kê khai trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ rồi lập danh sách (theo mẫu quy định) để chuyển sang Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ làm thủ tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét và đề nghị khen thưởng lên Chính phủ. Trong trường hợp gia đình có liệt sĩ, thương binh, liệt sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang do nhiều địa phương quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm liên hệ với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ Chỉ huy quân sự địa phương đang quản lý những người trên để xác minh thêm hoàn chỉnh hồ sơ của người được xét khen thưởng.

Thời gian thực hiện trong năm 2016, cụ thể sẽ do UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện. Để biết thêm chi tiết, liên hệ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh./.

HC (TN-http://sonoivu.kiengiang.gov.vn)