Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

(07:51 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   231_BC-BCDsigned_201812200923263530.pdf