Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (do gửi thiếu phụ lục nên Văn phòng UBND tỉnh xin gửi lại báo cáo 343)Báo cáo

(07:32 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   343_BC-UBNDsigned_20181220093057350.pdf