Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU năm 2018 và Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:12 | 01/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   382_BC-UBNDsigned_201812241045343920.pdf