Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 10/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

(07:48 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   37_BC-UBNDsigned_201902010245454120.pdf