Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo điều hành của UBND tình và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

(14:06 | 13/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   38_BC-UBNDsigned_201902130801351570.pdf