Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(10:07 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   350_BC-UBNDsigned_201812200928223350.pdf