Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

(10:03 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   370_BC-UBNDsigned_20181220094039420.pdf