Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015, của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.

(09:07 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   222_BC-BCDsigned_201812031005545770.pdf