Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kiên Giang.

(15:37 | 19/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   336_BC-UBNDsigned_201910160217014190.pdf