Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019.

(09:31 | 17/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   329_BC-UBNDsigned_201910140828325770.pdf