Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Kết quả thực hiện các Dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

(09:29 | 17/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   333_BC-UBNDsigned_201910140505563660.pdf