Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về kết quả rà soát xã, ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019

(09:06 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   222_BC-UBNDsigned_201907160737507430.pdf