Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

(09:53 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   199_BC-UBNDsigned_201907040350336180.pdf