Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

(09:26 | 09/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   215_BC-UBNDsigned_(1)_201907050325503610.pdf