Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

(17:58 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   189_BC-UBNDsigned_201906260245115630.pdf