Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc điều chỉnh phân cấp quản lý vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(17:49 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1400_QD-UBNDsigned_201906250851345090.pdf