Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận TM và hàng giả 6 tháng đn 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2019

(17:49 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   205-BC-SCTsigned_201906250849579150.pdf