Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019

(17:45 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   184_BC-UBNDsigned_201906251031196940.pdf