Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

(17:18 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   194_BC-UBNDsigned_201906280522375190.pdf