Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(17:12 | 27/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   164-BC-BCD_201906200917469480.pdf