Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tác động của chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:26 | 19/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   176_BC-UBNDsigned_201906190718582150.pdf