Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:08 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   111_BC-UBNDsigned_201904240936079750.pdf