Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

(09:04 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   124_BC-UBNDsigned_2019051002255640.pdf