Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.

(09:30 | 10/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   155_BC-UBNDsigned_201906030418388630.pdf