Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:52 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   106_BC-UBNDsigned_201904190402217600.pdf