Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quí I và phương hướng nhiệm vụ Quí II năm 2019

(08:15 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   122_BC-UBNDsigned_201905030244586840.pdf