Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang kỳ 2014-2018

(07:53 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   82_BC-UBNDsigned_201904040237029210.pdf