Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh chi tiết một số danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

(14:34 | 05/09/2018)

Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1953_QD-UBND.signed.pdf